pondělí 3. srpna 2015

Vliv Comexu!

Z posledních let vám mohu ukázat mnoho zpráv o stavu zásob CME, jejichž cílem je ukázat, že v trezorech Comexu je uloženo 600 – 800 tisíc uncí zlata! Čtvrteční zpráva ale poukazuje na fakt, že reálný stav trezoru je 378 476 tisíc uncí zlata, což je skutečně pozoruhodné!

Po drtivém propadu ceny zlata, který nastal v minulých týdnech, mnozí mluvili o tom, že zlato ztratilo svůj lesk a také se hovořilo a klesající poptávce po tomto kovu. Ale je tomu skutečně tak? Je to důvod, proč papírová cena Comexu klesla tak dramaticky?

Věřte, že jediný důvod, proč existují termínové trhy, je možnost dát výrobci komodit trh, kde sami mohou řídit rizika spojená s nákupem a prodejem! Na druhé straně těchto obchodů jsou spekulanti, kteří uzavírají sázky na budoucí vývoj cen. Fyzická podpora ceny papírového zlata je to, co dává této budoucí ceně legitimitu.

Ale jaká úroveň fyzické podpory by byla zapotřebí k zajištění přesné a spravedlivé ceny? Pokud máme milion bušlů kukuřice, mohou se papírové smlouvy vydávat na pět milionů bušlů a tím vytváříme pětinásobný pákový efekt! A možná je tato úroveň příliš nízká a pákový efekt by mohl být desetinásobný? Je těžké určit přesné množství vhodného pákového efektu, ale myslím si, že se všichni shodneme na tom, že dvaceti násobný, nebo padesáti násobný efekt má za následek uměle natáhnout vzdálenost mezi cenou a ekonomickou realitou!

A to nás vede ke zlatu. Zpráva CME z minulého pondělí uvádí, že Comex má ve zlatě otevřených 440 550 smluv. Ale jak je již uvedeno výše, celkové množství zlata, které je uloženo v trezorech, je pouze 378 476 uncí! Je potřeba mít na paměti, že každá papírová smlouva představuje 100 trojských uncí zlata! Máme tedy 44 055 000 papírových uncí zlata na 378 476 reálných, registrovaných uncí zlata. A co z toho vyplívá? 116 násobek!

A otázka zní, zda je to spravedlivé, když díky 116 násobnému pákovému efektu nemůžeme zjistit přesnou cenu!

A proto je to všechno jeden velký podvod! Co zabrání bankám, které vydávají tyto papírové smlouvy, navýšit tento efekt na dvousetnásobek…třísetnásobek…a proč ne rovnou pětisetnásobek! Jaký je v tom rozdíl? Dokud bude svět uznávat tyto podvodné papíry za legitimní, bude tato hra pokračovat!


Smyslem tohoto příspěvku je prostě to, připomenout si, co všechno je podvod! Papírové derivátové transakce, prováděné rychlostí světla by neměly být základem globální ceny, která v konečném důsledku ovlivňuje skutečné lidi, skutečná pracovní místa a především skutečné úspory! Doufejme, že zdravý rozum a spravedlnost se jednoho dne do tohoto prostředí vrátí. Všechno, co do této doby můžeme dělat, je i nadále nutit banky,aby odstranily tento fyzický kov z jejich systému a umístí se mimo jejich kolektivní dosah!