pondělí 21. prosince 2015

James Turk - Olej poklesl o 6 procent na nové minimum, ale co zlato a stříbro?

Když nastane v cenách drahých kovů tak velký skok, jako se tomu stalo minulý pátek, nemohu se dočkat, jaký bude další obchodní den!

Nicméně i přes prodejní tlak, který trval celý den, se zlato a stříbro ukázalo opravdu odolné. To se stalo pozitivní informací, která poskytuje další důkazy o tom, že se s drahými kovy i nadále bude obchodovat v rámci dvou stupňového trhu. Oba trhy jsou ve vzájemném vztahu, protože se protínají  ve spotové ceně zlata, ale jsou zásadně odlišné!

Jedna úroveň je fyzický trh a druhá úroveň je samozřejmě trh papírový! V tom prvním lidé fyzické zlato vlastní! Naproti tomu, na papírovém trhu, lidé vlastní opravdu jen papírové zlato! Fyzické zlato v tomto případě nevlastní!

Pokud vlastníte futures kontrakty, nebo zlaté ETF, fyzické zlato nevlastníte. Podobné je to i v případě, kdy vlastníte forwardové smlouvy. Vlastníte zlato pouze na papíře. A všechno papírové zlato je dodáváno s rizikem protistrany! V tomto okamžiku se z bezpečné investice, jaké zlato bezesporu je, stává jen další obyčejný finanční nástroj!

Dvoustupňový trh je vzácný! Ale už jsme se s ním setkali, například v roce 1968, po pádu centrálního bankovního kartelu, který nazýváme gold pool. Tehdy byla oficiální cena zlata 35 dolarů za unci. 

Cena na volném trhu je samozřejmě mnohem vyšší, protože odráží skutečnou hodnotu zlata! Ne cenu umělou, vytvořenou centrálními bankami.

Dvoustupňový trh bychom vlastně měli mít i dnes, ale jako takový není tento trh uznávaný. Protože se obchoduje s budoucí cenou zlata a stříbra. Všechny dvouúrovňové trhy vyplývají z vládních intervencí, které narušují normální proces na trhu. Nakonec tyto trhy selžou, protože aktiva mají vždy jednu cenu a sice cenu tržní!

Budoucí cena v dnešním dvouúrovňovém trhu je jako oficiální cena v roce 1960. Obě ceny jsou nepřirozené a zlato dost podhodnocují. Zlato i stříbro jsou v backwardation pozici, což je jeden z mnoha důvodů zůstat na býčím trhu a zhodnotit tak jejich ceny.


Závěr je takový, že ceny zlata a stříbra jsou nyní na minimu. Do konce roku se rozhodně vyplatí tyto kovy nakupovat! 

pondělí 30. listopadu 2015

Čína : Trojská unce už nikdy více!

28. října zahájila Čínská centrální banka ražbu zlatých a stříbrných mincí pro rok 2016. Zajímavostí však je, že mince již nebudou raženy o hmotnosti jedné trojské unce! Místo toho Čína přechází na metrický systém a mince budou vydávány v hmotnosti od jednoho gramu do jednoho kilogramu!

Mince ve verzi trojské unce budou nahrazeny mincemi o hmotnosti 30 gramů, což je o něco méně než zmíněná trojská unce, která má 31,103 gramu.

Čínská lidová banka na svých webových stránkách zveřejnila devět velikostí pro zlaté mince a tři velikosti pro mince stříbrné. Všechny tyto mince budou mít 99,9% ryzost a omezený náklad ražby!

Zlaté mince:  1 gram, 3 gramy, 8 gramů, 15 gramů, 30 gramů, 50 gramů, 100 gramů, 150 gramů, 1 kilogram
Stříbrné mince : 30 gramů, 150 gramů, 1 kilogram


Zlatá mince Panda : od trojské unce k 30 gramům

Stříbrná mince Panda : od trojské unce k 30 gramům

Trojská unce
Historie trojské unce sahá až do Římské říše, kde byly bronzové tyče odlévány ve velikosti „ trojské libry“. Jedna dvanáctina této velikosti byla nazývána uncia, v angličtině orounce. To je místo, kde se poprvé objevil název trojská unce, váhově definovaná 480 zrny, nebo 31,103 gramy. Od té doby byl formát trojské unce používán v měnovém systému! V Anglii byl používán od roku 1400 a v roce 1828 Americký kongres uznal trojskou unci jako měřítko hmotnosti. Termín trojská unce je často spojován s městem Troyes. Kdysi důležité obchodní město nacházející se ve Francii.

Drahé kovy
Zatímco se náš peněžní systém vyvinul ze zlatých a stříbrných mincí k nekryté měně, trojská unce přežila jako standardní hmotnost drahých kovů. O této hmotnosti jsou vydávány mince ze zlata, stříbra, platiny i palladia. Nejznámější stříbrné investiční mince, ražené o hmotnosti jedné unce jsou Maple Leaf, American Eagle, Philharmoniker.

Čína

Historie trojské unce spočívá v civilizacích a peněžních systémech západního světa. To je důvod, proč je v Číně poměrně neznámá! Vzhledem k tomu, že Čínský měnový fond trojskou unci nepoužívá, je logické použít metrický systém. Gramy a kilogramy! Takže přechod čínské banky na metrický systém není jen symbolický tah. Čína dává přednost slitkům o hmotnosti jednoho kila, před 400 uncím London Gold Delivery. Švýcarské rafinerie jistě tavily tyto velké slitky na slitky kilogramové, určené pro Čínský trh se zlatem!

pátek 2. října 2015

Čína se chystá šokovat svět!

Stephen Leeb:

Někdo z IMF prozradil, že je 99 procentní šance, že Číně bude schválen rezervní měnový status. Pokud se tak stane, jak dlouho již Čína tvrdí : “Teď, když máme schválenou rezervní měnu, svět nyní může obchodovat v jüanech a my podpoříme páteř naší měny zlatem“ …a to se rozhodně stane!

A dáme-li si tohle všechno dohromady, je zcela jasné, že Čína svou měnu zlatem podpoří !

Před sebou mám na obrazovce čtyři různá aktiva. Zlato, ropu, akcie a dluhopisy. A datum na počátku grafů je 30.9.2007. A ptáte se, proč je to tak důležité datum? V tento den se změnil svět! Začala velká recese a všechno se začalo měnit!


Když se teď někoho zeptáte, jaké bylo nejvýkonnější aktivum během posledních 8 let, tak dostanete velice prostou odpověď …. zlato! Zlato překonalo dluhopisy zhruba o 17 procent a akcie o 30 procent. A nikdo to neví!


Certifikovaní plánovači, kteří radí klientům, jak rozdělit svůj majetek, říkají, že se zlato nepočítá! Abychom prý neinvestovali žádné své prostředky do zlata! Přesto vše dokazuje opak. Když začala recese a všechno pozbylo svůj smysl, zlato jednoduše předčilo všechny aktiva! A plánovači nám budou i nadále radit, abychom své finanční rezervy investovali do dluhopisů a akcií a abychom drželi hotovost! Nesmysl! Vlastnit zlato je nutnost!!

úterý 8. září 2015

Andrew Maguire – nedávný chaos je jen předehrou velké krize!

Je důležité pochopit, proč se ceny na trhu tolik hýbou a kdo za oponou skutečně tahá za nitky! V zásadě by mělo být zlato obchodované na několikanásobně vyšší úrovni, než nyní je a krize je nadosah a přijde, když ji lidé budou nejméně čekat!

Ale abychom si reálně dokázali představit, co se před námi odehrává a abychom si udrželi ten správný pohled na věc, je nutné se podívat, kde se v procesu vytváření ceny nacházíme právě teď a co máme očekávat v příštích týdnech.

Existuje dostatek důkazů, které poukazují na skutečnost, že zlato, akciové a dluhopisové trhy aktivně řídí FED Plunge Protection Team! Zlato je prostě krátká strana obchodu se silným dolarem, řízená centrální bankou. Nicméně je to všechno iluze, že si zlato vede hrozně špatně! Věděli jsme ale, že se praskliny mohou znovu objevit a FEDu pomalu dochází munice a to na všech trzích!

Zlato se právě nachází na odvrácené straně měnového kříže, která zdatně konkuruje dolaru. XAU/USD. Nelze popřít, že všechny měny jsou „ řízeny“ a po mnoha letech tohoto plánovaného, centrálně potlačeného řízení ceny je výsledek takový, že zlato je značně podhodnoceno. V důsledku těchto cenových represí se fyzické trhy přestěhovaly na místo, kde jsou odběratelé! A to do Asie! Ztráta kontroly nad fyzickými trhy je Achillovou patou FEDu.

Kapitálové trhy s drahými kovy se opírají o čím dál tím menší množství fyzických kovů. Tato migrace kovu jde mimo kontrolu západních centrálních bank. Robert Rubin v roce 1980 otevřeně připustil, že zlato LBMA není kryto skutečným, tedy fyzickým kovem!

Ale zpětný odkup tohoto kovu není pro centrální západní banky řešením! A tento stav začíná být kritický. Zabývám se poskytovateli likvidity i odběrateli, kteří jsou přímo napojeni na státní subjekty, které na týdenní bázi fyzicky přesouvají velké objemy kovu. To ukazuju, že německá repatriace 300 tun fyzického zlata může zabezpečit pouze pár dalších týdnů, nikoliv let! Není pochyb o tom, že někdo napojený na velkoobchodní trhy to chápe!


Centrální banky jsou si dobře vědomi faktu, že je nutné vlastnit fyzické zlato, které je chrání před bankrotem na hotovostním trhu! A proto je důležité se před tímto krachem chránit. A není lepší způsob, než vlastnit investiční kovy, jako je zlato a stříbro. Není čas čekat! Celá tato dluhová šaráda se může kdykoli zhroutit!

pondělí 3. srpna 2015

Vliv Comexu!

Z posledních let vám mohu ukázat mnoho zpráv o stavu zásob CME, jejichž cílem je ukázat, že v trezorech Comexu je uloženo 600 – 800 tisíc uncí zlata! Čtvrteční zpráva ale poukazuje na fakt, že reálný stav trezoru je 378 476 tisíc uncí zlata, což je skutečně pozoruhodné!

Po drtivém propadu ceny zlata, který nastal v minulých týdnech, mnozí mluvili o tom, že zlato ztratilo svůj lesk a také se hovořilo a klesající poptávce po tomto kovu. Ale je tomu skutečně tak? Je to důvod, proč papírová cena Comexu klesla tak dramaticky?

Věřte, že jediný důvod, proč existují termínové trhy, je možnost dát výrobci komodit trh, kde sami mohou řídit rizika spojená s nákupem a prodejem! Na druhé straně těchto obchodů jsou spekulanti, kteří uzavírají sázky na budoucí vývoj cen. Fyzická podpora ceny papírového zlata je to, co dává této budoucí ceně legitimitu.

Ale jaká úroveň fyzické podpory by byla zapotřebí k zajištění přesné a spravedlivé ceny? Pokud máme milion bušlů kukuřice, mohou se papírové smlouvy vydávat na pět milionů bušlů a tím vytváříme pětinásobný pákový efekt! A možná je tato úroveň příliš nízká a pákový efekt by mohl být desetinásobný? Je těžké určit přesné množství vhodného pákového efektu, ale myslím si, že se všichni shodneme na tom, že dvaceti násobný, nebo padesáti násobný efekt má za následek uměle natáhnout vzdálenost mezi cenou a ekonomickou realitou!

A to nás vede ke zlatu. Zpráva CME z minulého pondělí uvádí, že Comex má ve zlatě otevřených 440 550 smluv. Ale jak je již uvedeno výše, celkové množství zlata, které je uloženo v trezorech, je pouze 378 476 uncí! Je potřeba mít na paměti, že každá papírová smlouva představuje 100 trojských uncí zlata! Máme tedy 44 055 000 papírových uncí zlata na 378 476 reálných, registrovaných uncí zlata. A co z toho vyplívá? 116 násobek!

A otázka zní, zda je to spravedlivé, když díky 116 násobnému pákovému efektu nemůžeme zjistit přesnou cenu!

A proto je to všechno jeden velký podvod! Co zabrání bankám, které vydávají tyto papírové smlouvy, navýšit tento efekt na dvousetnásobek…třísetnásobek…a proč ne rovnou pětisetnásobek! Jaký je v tom rozdíl? Dokud bude svět uznávat tyto podvodné papíry za legitimní, bude tato hra pokračovat!


Smyslem tohoto příspěvku je prostě to, připomenout si, co všechno je podvod! Papírové derivátové transakce, prováděné rychlostí světla by neměly být základem globální ceny, která v konečném důsledku ovlivňuje skutečné lidi, skutečná pracovní místa a především skutečné úspory! Doufejme, že zdravý rozum a spravedlnost se jednoho dne do tohoto prostředí vrátí. Všechno, co do této doby můžeme dělat, je i nadále nutit banky,aby odstranily tento fyzický kov z jejich systému a umístí se mimo jejich kolektivní dosah!

středa 1. července 2015

Je trh se zlatem připraven na celosvětovou mánii?


Rick Rule:

Zlato je nyní na býčím trhu a to v každé měně, vyjma amerického dolaru! Nadvláda dolaru je větší, vzhledem k nedostatku fiat konkurence mezi ostatními měnami, než je jeho skutečná síla! Všechno tohle mi silně připomíná situaci na trhu se zlatem v letech 2000 a 2001.

Bylo to období, kdy byl býčí trh v úplně stejné pozici jako dnes! Cena zlata pak začala dramaticky stoupat, zatímco v roce 2001 se dolaru, vůči ostatním měnám, dařilo velice dobře!

Určitě si budete pamatovat začátek epického býčího trhu, který v roce 2000 pozvedl unci zlata z 252 dolarů na 1 900 dolarů za unci v roce 2011! Cena sedmkrát vzrostla!

Číňané výrazně budují infrastrukturu a snaží se zlato přidat jako aktivum a to jak mezi jejich občany, na maloobchodní úrovni, tak na úrovni centrálních bank. Minulý týden se Bank of China stala součástí London gold fix, což je opatřením, které Číně dává její právoplatné postavení a to největší trh se zlatem na světě!

V zákulisí jsou Číňané velice aktivní a snaží se nově uspořádat mechanismus globálního osídlení. A chtějí vidět jak renminbi a zlato sehrají důležitou roli v nadcházejícím MMF SDR. A pokud jde o multi-laterální bankovnictví, Číňané začínají mluvit o tom, že IMF a Světová banka reprezentují spíše americké zájmy, než zájmy globální!

Takže Číňané byli v prosazování své vlastní, rychle se rozvíjející banky, velice aktivní. Myslím si, že vzestup multi-laterálního uspořádání, lépe než nadvláda jednoho, bude pro zlato dobré, ale špatné pro americký dolar!


A třetí věc, která má co do činění s důvěrou, v tomto systému finančních dluhů, fungujících po celém světě, je věta JP Morgana: „ ZLATO JSOU PENÍZE, VŠECHNO OSTATNÍ JE ÚVĚR!“. Takže si myslím, že zlato si povede velice dobře!

pondělí 15. června 2015

John Embry varuje! Blíží se nedostatek fyzických zásob stříbra?

John Embry:
Ceny zlata a stříbra stále zůstávají pod neúprosným tlakem v krátkodobém horizontu na papírových trzích, ale je důležité, aby čtenáři pochopili, že to s fundamenty nemá nic společného. Potlačení pokračuje a je součástí společného úsilí gold bullion bank, které pracují jako agenti pro západní centrální banky.

Myslel jsem, že Egon von Greyerz udělal vynikající věc, když uvedl, že komentátoři hlavního proudu a především banky tvrdí, že cena zlata nemůže stoupat, když tomu tak není ani teď. To je přesně ten způsob myšlení, jaké tyto banky používají, s cílem udržet veřejnost co nejdále od nákupů zlata a stříbra a držet je tím v pasti stále více bezcenných měn!

Domnívám se však, že mají jistě silnější motivaci pro udržení jejich zlatého anti-postoje! Pokud cena zlata a stříbra raketově vystřelí vzhůru, a legitimní zásady říkají, že můžou, a bylo by poukázáno na podvod s nulovou úrokovou sazbou, zejména dluhopisy se okamžitě zhroutí. A vzhledem k tomu, jak jsou v současné době banky oslabené, by to mohlo vést i k jejich kolapsu! A jsem přesvědčen o tom, že je to nevyhnutelné! Ale banky udělají všechno možné i nemožné, aby tuto situaci udržely tak dlouho, jak jen to bude možné!

A bylo velice poučné, co řekl Andrew Maguire o fyzickém stavu zlatého trhu v Londýně. A je to Achillovou patou cenového potlačení všech bankéřů a věřím, že tato dlouhodobá manipulace se blíží ke svému konci! A je velice zajímavé, že Maguire mi potvrdil to, co jsem slyšel i od jiných zdrojů na trhu se stříbrem! Lidé, kteří fyzicky obchodují se stříbrem, se obávají, že na podzim ho bude skutečný nedostatek!!

Vždycky jsem měl pocit, že potlačení ceny zlata a stříbra by mohlo být ukončeno masivním výpadkem v dodávkách fyzických kovů na trh! Tyto věci ale vždycky trvají déle než by racionální mysl předpokládala! Rozhodně to ale neznehodnocuje tato tvrzení a domnívám se, že jsme opravdu blízko! To by mohlo objasnit do očí bijící supresivní aktivity, které v současné době můžeme vidět na papírových trzích

A Čína neustále informuje o tom, že jejich ekonomika roste o 7 procent. S upadajícím exportem, kolabujícím importem a s všudy přítomnou nadměrnou kapacitou všeho, může být Čína ráda, že její růst jede poloviční rychlostí.


Jediné, co mohu s jistotou říci je, že globální ekonomika zpomaluje! Bubliny na finančních trzích se rozšiřují a čeká nás nepěkné vyvrcholení toho všeho. Většina investorů se zdá být k této realitě lhostejná a za svou kognitivní disonanci zaplatí vysokou cenu! 

pondělí 25. května 2015

Největší stříbrný lup v historii!

Theodore Butler
Jak jsem již dříve zmínil, JP Morgan pozastavil dodávky stříbra i na svém vlastním účtu. V Květnových Comex kontraktech převzali více než tři miliony uncí stříbra a stále to vypadá, že JPM si pořídí další miliony uncí stříbra ještě před tím, než bude dodací lhůta u konce. Toto stříbro přibude k dalším 7,5 milionům stříbrných uncí, které banka nakoupila v březnu!

Další vývoj prokazatelný v posledních týdnech ukazuje na odnětí 5 milionů stříbrných uncí z ETF a SLV. Tento velký nákup ukazuje na velkého kupce, který přeměňuje akcie na fyzický kov a vyhýbá se tím oznamovací povinnosti 5% vlastnictví! Věřím, že za vším stojí JPM a představuje mechanismus, kterým banka nashromáždila převážnou část 350 milionů stříbrných uncí, získaných za poslední čtyři roky!

Poté, co byla Americká mincovna asi 4 až 5 dní bez zakázek, prodala 783 500 stříbrných uncových investičních mincí US Eagle. Dále mincovna ohlásila chabý prodej dalších 50 tisíc mincí za dva dny. Tohle je přesně ta nevyzpytatelná úroveň prodeje, která indikuje přítomnost velkého kupce. Nemohu nijak prokázat, že oním velkým kupcem je JPM, ale to na ně ukazuje!

Kanadská královská mincovna ohlásila své obraty z prodeje stříbrné investiční mince Maple Leaf za rok 2014. A byl odhalen stejný vzor chování jako u Americké mincovny! Prodej investičních stříbrných mincí dosáhl nového rekordu s více než 29 miliony prodaných stříbrných investičních mincí Maple Leaf! Což ukazuje, že tento velký kupec hromadí nejenom Americké stříbrné investiční mince, ale také ty Kanadské! Za poslední 4 roky koupil nejméně 30 milionů kanadských stříbrných investičních mincí a 75 milionů amerických stříbrných investičních mincí US Eagle! To je více než 100 milionů stříbrných uncových investičních mincí! A já jsem přesvědčen, že tímto velkým tajemným kupcem stříbra je JPM!

Jak může JPM prodávat stovky milionů uncí stříbra, aniž by zaplavily trh a způsobily cenový pád? To je to, co se stalo pravidelnou součástí podnikání JPM! Hromadit a následně zlikvidovat obrovské tržní pozice ještě před tím, než většina lidí vstane z postele! Všechno tohle stříbro bude dávno prodané, než si většina lidí stihne nějaké koupit! Nakoupit 350 milionů stříbrných uncí je ta nejtěžší část, prodej bude hračka!

Tento velký kupující využívá mezeru v zákoně! Pokud bude poptávka po stříbrných investičních mincích, mincovna je bude produkovat! Takže JPM uměle stlačuje ceny prostřednictvím krátkých prodejů na Comexu a pak chce, aby Americká mincovna prodala všechny mince, které může vyprodukovat! Nezajímá je, jestli budou platit 2 dolary přes spot, JPM chce do svých rukou všechno možné dostupné stříbro! A co bude s prodejem stříbrných mincí, které JPM získal? Nebude je prodávat jako mince ale stanou se z nich slitky! Vzhledem k tomu, že se jedná o stejnou čistotu stříbra, bude tento proces jednoduchý a nízkonákladový!

Ve spolupráci s federální vládou byl JP Morgan schopen otočit ceny stříbra (a zlata) tak nízko, že do konce roku 2008, v důsledku klesajících cen kovů, vydělal přes jednu miliardu dolarů! Byli schopni výrazně snížit krátké pozice zděděné od Bear Stearns! JPM pak zopakoval proces nákupu krátkých pozic v dalším velkém množství, kdy pak tyto pozice zavřel, když ceny klesly. Zisk JP Morgan pak dosáhl stovek, dokonce miliard dolarů!

Tento proces JPM zopakuje se stříbrem, na Comexu, na podzim roku 2010, kdy cena stříbra začala stoupat ve vážném důsledku nedostatku fyzického kovu a cena stříbra se na konci dubna 2011 zastavila na téměř 50 dolarech! A proto byly učiněny dvě rozhodnutí! Zaprvé, bylo by nutné vytvořit tak velký zlom v ceně stříbra, aby rozdrtil tempo růstu cen a za druhé, rozvoj fyzického nedostatku stříbra dokázal vyhnat jeho cenu dost vysoko! Velký zlom v cenách nastal 1. Května 2011 a zlomil stříbrné ceny! Méně viditelné ale je, že JP Morgan začal získávat největší fyzické zásoby stříbra v historii.

O trochu déle než v jednom měsíci, v důsledku velké přestávky ceny stříbra, která začala 11. Května 2011, bylo zlikvidováno téměř 60 milionů uncí stříbra na ETF a SLV v důsledku plánování prodeje ze strany investorů, kteří prodávali své akcie v důsledku změny cen na trhu. Když se čistý prodej uskuteční na SLV, kov je automaticky vykoupen z fondu na mechanické bázi. Akcie byly prodány a kov byl stažen z trustu, jak je předepsáno! To neznamená, že tento kov byl vysypán na ulice Londýna, nebo že přestal existovat! Kov se dostal do vlastnictví někoho, a nejvíce pravděpodobný kandidát byl subjekt, který na prvním místě zařídí odprodej! A tímto subjektem se stal JP Morgan.

Protože JP Morgan neměl kam uložit stříbro, které plánoval koupit, otevřel vlastní Comex sklad! V dubnu 2011 tento prozatím prázdný sklad, proměnil ve skladiště téměř 55 milionů uncí stříbra. Datum zahájení této operace jen dokazuje jeho záměr!

V roce 2012 převedl JPM fyzicky 100 milionů uncí stříbra ze svého vlastního skladu SLV do skladu Bricks v Londýně. JPM opustil dostatečné prostory v bývalém skladu SLV pro uložení 100 až 200 milionů uncí stříbra, které nikdy nevyžadovaly zveřejnění. To je nejvíc věrohodné vysvětlení, proč by přesouvali stříbro do Bricks!

Neobvyklý a bezprecedentní obrat fyzického stříbra v Comexem schválených stříbrných skladech, mi připadá jako že JPM byl příčinou hnutí v jeho snaze získat fyzické stříbro! Snadných 100 milionů uncí, získaných JPM lze jednoduše vyvodit ze 750 milionů uncí, které v průběhu posledních čtyř let prošly skladem Comex. Jak těžké bylo pro JPM „ nasbírat“ 100 milionů uncí stříbra z obratu 750 milionů uncí?!

Nedávno získaných 10 milionů uncí stříbra je jen zlomkem toho co JPM za poslední čtyři roky nasbíral! Ale zatím je tato transakce nejvíce transparentní, což poukazuje na to, že se JPM chystá získat co nejvíce fyzického kovu a můžeme se dočkat toho, že banka nechá cenu stříbra stoupat!
Používám číslo 350 milionů uncí jako množství stříbra, které JPM získala, ale realita může být zcela jinde! A to klidně i 500 milionů uncí stříbra a více! Jsem poněkud konzervativnější, protože mám obavy, že kdybych používal číslo 500 milionů a více, mohla by z toho někomu explodovat hlava! Nechci někoho přesvědčovat, ale chci, aby lidé pochopili, co tyto skutečnosti znamenají!!

Ted Butler

úterý 12. května 2015

Čína se zásobuje zlatem a na západě propukne další krizeReportér: „Johne, máte spojení na ta nejvyšší místa v Asii, co se tam zrovna děje?“

John Ing: Je zajímavé, že se ptáte. V prvním čtvrtletí překročila čínská poptávka po zlatě hranici 327 tun. Jak jsem již zmiňoval, Číňané opravdu nakoupili každý měsíc více než 100 tun zlata a tato čísla se nyní potvrzují!

Také jsme mohli vidět, že zlato nakupují i ostatní centrální banky. Turecko, Bělorusko, Kazachstán a Rusko, všechny tyto státy zlato nakupovali! A také jsme mohli vidět, jak Venezuela využila své zlato, aby dosáhla likvidity na cizích devizových trzích.

Zajímavé je, že americký dolar zamířil na jih, jakmile Dollar Index zasáhl par. Dolar nyní flirtuje s důležitými úrovněmi podpory. Silný dolar opravdu bolí firemní zisky ve spojených státech, takže pravděpodobně budou snižovat dolar, aby zastavili toto krvácení.

Podívejme se, co se děje v Evropě. Řecku se blíží další významný termín a je potřeba přijít s nějakými penězi na platbu MMF.

Reportér: „ Z širšího úhlu pohledu se zdá, že západ přichází o fyzické zlato, které z větší části všechno míří do asijských států, zejména do Číny. Co si o tom myslíte? Není to jasně se rozvíjející krize na západě? „

John Ing: „ Tento týden jsem měl několik konferenčních hovorů s klíčovými úředníky v Číně. Smějí se západní propagandě, protože pokud je 7 procentní nárůst zpomalením, vezmou to!

S ohledem na zlato to nejsou jen neoficiální důkazy o hrozícím nedostatku fyzického zlata, ale také důkazy od Shanghai Gold Exchange, že v příštích měsících dojde k významnému čerpání fyzických zásob zlata.

Tato masivní fyzická poptávka nepřichází jen od čínské veřejnosti, ale take od čínské centrální banky. Číňané skupují všechno dostupné fyzické zlato na těchto zvýhodněních cenových úrovních.

Již jsem zmiňoval fakt, že zlato bude klíčovou součástí čínské měny. MMF zvažuje použití zlata jako rezervu SDR. Pokud tato situace nastane, bude to pro zlato první krok k tomu se stát globální měnou!


To bude také rozhodující okamžik, protože Čína bude muset zveřejnit skutečný stav jejich zlatých zásob. V roce 2009 Čína oznámila, že vlastní něco málo přes 1000 tun tohoto drahého kovu. A tato informace dává prostor spekulacím, kolik zlata vlastní Čína v tuto chvíli. Čína bude svou měnu zálohovat zlatem, a to v okamžiku, kdy na západě propukne další krize!

středa 22. dubna 2015

Poptávka Číny po fyzickém zlatu je neukojitelná a cena dosáhne hranice 2000 dolarů!

John Ing : Číňané, se kterými jsem minulý týden mluvil, tvrdí, že růst pokračuje v nejvyšší možné míře ve všech zemích v průmyslovém světě. Výdaje na infrastrukturu budou hlavní hnací silou i do budoucna. Ale ještě důležitější je, že říkají, že čínská touha po zlatu je „ neukojitelná“!

Čína v tuto chvíli skupuje všechno dostupné fyzické zlato, které se jim dostane do rukou, což je více než 100 tun tohoto drahého kovu každý měsíc! Jakékoliv zlato za dumpingové ceny z ETF je okamžitě posíláno do Číny. Takže Čína je momentálně největším kupcem této komodity!

Je zajímavé, že v posledním čtvrtstoletí výrazně poklesly čínské nákupy amerických státních dluhopisů! Ve skutečnosti je nyní největším držitelem amerických státních dluhopisů na světě opět Japonsko. Čína nenakupuje americké státní dluhopisy, místo toho ve velkém nakupuje fyzické zlato. 

A to mě utvrzuje v domněnce, že zlato v letošním roce bude atakovat hranici 2000 dolarů!

Zlato v eurech, rublech, renminbi (oficiální čínská měna) se obchoduje na velmi vysoké úrovni. 

Skutečností je, že centrální banky vytvořily umělé bubliny aktiv. Jedna z hlavních obav je obrovský dluh v průmyslovém světě. Konec hry je na obzoru, stejně jako začátek dlouhodobého býčího trendu zlata. Není lepší uchovatel hodnoty než zlato! My ve světě dolaru bychom se to měli naučit!


úterý 21. dubna 2015

Už máte ve své sbírce stříbrné mince pro rok 2015?

Stříbrná mince 5 CAD Red-Tailed Hawk ,(káně rudoocasé) ,1 Oz, 2015
Série Draví ptáci ( Birds of Prey )

Stříbrná mince 1 AUD Australian Funnel-Web Spider (Sklípkan) 1oz 2015 
Tato stříbrná mince pro rok 2015 je nástupce stříbrné mince pro rok 2014 Australian Saltwater Crocodile.

Stříbrná mince 5 Dollars Mokoha-Great White Shark (Velký bílý žralok) 1oz 2015 
Druhá mince nové série Territory of Tokelau.

http://www.auportal.cz/1-novinka/investicni-stribro-stribrna-mince-5-dollars-mokoha-great-white-shark-velky-bily-zralok-1oz-2015-CTK001159/

čtvrtek 16. dubna 2015

Může cena zlata dosáhnout nad úroveň 18 000 dolarů?

Minulý víkend se v Dubaji konalo setkání s různými ministry a ekonomy. A jeden z předních britských ekonomů pronesl poznámku, která skutečně upoutala mou pozornost. V podstatě řekl, že je nevyhnutelné, aby se zlato stalo součástí celosvětově zvláštních práv čerpání (SDR) a také řekl, že by určitě pomohlo, kdyby Čína zveřejnila, kolik skutečně zlata vlastní!

Ale musíme se vrátit zpět do roku 2013, kdy se cena zlata propadla zhruba o 30%. Každý očekával, že BIS (Banka pro mezinárodní platby) se vyjádří v tom smyslu, že zlato bylo na nejvyšší úrovni likvidity. Nakonec k poklesu ceny v roce 2013 došlo především proto, že BIS nezmínila zlato jako část aktiv, kvalifikovanou jako likviditu. Ve skutečnosti zlato neuvedli vůbec!

Od tohoto okamžiku se zlato začalo chovat neintuitivně. Když se zhoršila geopolitická situace v Evropě, žádná odpověď zlata ve smyslu růstu se nestala. A když propukla krize na Kypru, zlatý trh hlásil úpadek.

BIS v podstatě sdělila, že se zlatem nepočítá jako s měnou. Domnívám se, že tuto informaci sdělili, protože už byli opravdu zoufalí, protože zlato bylo po dobu krize v letech 2008-2009 nejvýkonnějším aktivem!

Kdyby BIS prohlásila zlato za měnu, okamžitě by všichni začali skupovat zlato, protože je mnohem spolehlivější dlouhodobá měna než dolar, nebo jakákoliv jiná FIAT měna.  Pointa je taková, že cena zlata by okamžitě vyrazila nahoru, kdyby BIS uznala zlato jako měnu!

Význam toho, co řekl tento britský ekonom na setkání v Dubaji je takový, že se zlato s největší pravděpodobností stane součástí globální měny, v rámci IMF SDR. Je-li zlato zahrnuto v tomto balíčku, který obsahuje také dolar, yen, euro, libru a pravděpodobně juan, stane se tedy opět oficiální měnou!

Jakmile se zlato stane spolu se všemi těmito nekrytými FIAT měnami měnou oficiální, počet lidí, kteří budou chtít zlato vlastnit, se dramaticky zvýší. Papírové nekryté peníze mohou být tvořeny dle libosti, ale fyzického zlata je ve světě jen omezené množství! Takže zlato se stane jedinou skutečně účinnou variantou, jak papírové peníze vyměnit za něco, co bude mít do budoucna stále svou hodnotu. A každý bude chtít zlato vlastnit!

Důsledky jsou dalekosáhlé. Cena zlata nemusí začít okamžitě stoupat, protože Čína a jiné státy na východě budou potřebovat zvětšit své zásoby zlata. A i přes to, že BIS pozdrží nevyhnutelné, a když se zlato opravdu stane opět skutečnou měnou, budeme disponovat kombinací papírové měny a zlata.

Zlato již v minulém století prokázalo, že předčí všechny ostatní komodity, udržuje krok s ostatními klíčovými aktivy a působí jako skutečně bezpečné útočiště!


Pointa všeho je, že směřujeme k peněžnímu systému, ve kterém bude zlato hrát velice důležitou roli. 
Když si uvědomíme, že celková hodnota všeho zlata na světě je ve srovnání se světovým ochodem pakatel, musíme počítat s tím, že o zlato bude obrovský zájem a jeho cena časem zákonitě poroste směrem nahoru! Říkám, že si umím představit cenu zlata na úrovni DOW indexu, který je v současné době 18,000.

středa 1. dubna 2015

Válka ve zlatě stále zuří, ale zlato teď tuto válku vyhrává!

Rick Rule : „Zlato je nyní v býčím trendu, a to po celém světě, ve všech měnách, vyjma amerického dolaru a to po dobu již 14 měsíců.“

Pokud jste nakoupili zlato za eura, jeny, rupie, rubly nebo pesos, udělali jste opravdu dobře! Pouze zlato nakoupené za dolary je věc problematická! A jak jsem již předeslal, zlato nemusí vyhrát válku proti dolaru, musí jen prohrát trochu méně špatně! Mám podezření, že to začíná být tento případ!Fyzická poptávka po zlatě je velmi vysoká
Zlato si vede poměrně dobře jak na papírových trzích, tak na trzích fyzických. Poptávka po zlatě je stále velmi silná. Trh se zlatem je momentálně ve velice dobré kondici!

Výhledově si zlato povede skvěle!
Dalo by se argumentovat tím, že pokud vlastníte zlato, stojí vás to několik procent ročně, to je Vaše ušlá úroková sazba. Sazby amerických 10ti letých dluhopisů klesly na 1,7 procenta, a to zejména v měně, která oslabuje rychleji, než Vaše náklady.


Každopádně můj názor na vývoj cen zlata a stříbra je velice optimistický a to i bez kolapsu amerického dolaru!

středa 18. března 2015

Překvapující porovnání!Dluhy a rozpočty v bilionech dolarů a eurech je obtížné pochopit. Rozpočet USA je téměř na 4 bilionech dolarů ročně! Zatímco oficiální státní dluh USA je vyšší než 18 bilionů dolarů!

Pojďme uvést do souvislostí tato čísla s cenami zlata, zlata každoročně vytěženého a zlata těženého v průběhu historie.


Podle McKinsey & Company byl celkový globální dluh k prosinci 2014 asi 200 bilionů dolarů! Ačkoliv přesný objem vytěženého zlata je neznámý, předpokládáme, že se v celé historii vytěžilo na 172 000 tun zlata! Při 32 151 trojských uncí na tunu to dává dohromady zhruba 5 500 000 000 uncí zlata. Pokud zlatem pokryjeme 100% dluhu, každá jedna unce zlata bude stát 36 000 dolarů.


Podle společnosti McKinsey & Company se globální dluh v posledních sedmi letech zvýšil o zhruba 57 bilionů dolarů. V zaokrouhlených číslech se každý rok vytěží 3 000 tun zlata. Nárůst dluhu v posledních sedmi letech by se rovnal zlatu vytěženému v těchto sedmi letech, za téměř 85 000 dolarů za unci.


Oficiálně se dluh Spojených států amerických zvýšil za posledních deset let o 10,5 bilionu dolarů. Za předpokladu, že Spojené státy vytěží asi 200 tun zlata ročně, přidají přibližně 160.000 dolarů v dluhu za unci zlata vytěženého v USA.


Americká vláda v tomto roce utratí přibližně 4 biliony dolarů. Za předpokladu, že Spojené státy mají stále svých 260 000 000 uncí zlata, jak tvrdí, (které nebylo auditováno již 60 let!!!), vláda utratí ekvivalent celé své (údajné) zásoby investičního zlata ( při 1200 dolarech za unci) za méně než 30 dnů!

Zlato je vzácné a příliš levné ve srovnání s biliony dolarů dluhů vytvořených každý rok!

Vsaďte si na rostoucí cenu zlata!!

čtvrtek 5. března 2015

Nejlepší „forecaster“ trendů na trzích Gerald Celente říká : Teď je ten správný čas pro nákup zlata!

Zlato! Ne dluhopisy!

Poprvé v historii
Minulý týden, poprvé ve své historii, Německo prodalo pětileté dluhopisy, které garantují negativní výnos! A Německo není jediným státem, který se zbavuje dluhopisů. Státy eurozóny, včetně Francie, Belgie, Finska, Dánska, Švýcarska, Nizozemska, Švédska a Rakouska, vydaly dluhopisy s negativními výnosy! To znamená, že investoři dostanou zpět méně peněz, než jsou částky které investovali!

Důvodem, proč jsou investoři ochotni přijmout riziko ztráty výdělku, je že státní dluhopisy poskytují investorům bezpečné útočiště v nejisté ekonomické budoucnosti. A špatné úrokové sazby bank, kauce, moduly, které umožňují zabavení vkladů nad pojištěné částky, záporné výnosy dluhopisů, to je cena kterou zaplatíte za bezpečnost!!

Kromě toho existují předpoklady, že v současném ekonomickém klimatu deflace a oslabení měny, mohou investoři získat určitou ochranu před budoucí deflací, překračující stávající negativní výnos dluhopisů.

Zlato ANO, dluhopisy ne!

Když jsem v roce 2001 předpovídal  začátek býčího trendu zlata, vycházel jsem částečně z nejnižších úrokových sazeb za 46 let a ultra easy-money systém Wall Streetu a Washingtonu, který se prodával veřejnosti. Moje úvaha byla, že čím více levné peníze zaplavují trh, tím menší má měna hodnotu.
A čím více peněz se investuje do nemovitostí a kapitálových trhů, tím větší ta bublina bude! 

V listopadu roku 2007 jsem založil doménu ThePanicof08.com v očekávání, že zmíněná bublina konečně praskne. Osm měsíců před konkurzním debaklem Lehman Brother!

V současné době, prakticky kdokoliv s otevřenou myslí a bez skrytého záměru – motiv zisku – zná ekonomická fakta a co znamenají! Desítky bilionů dollarů centrálních bank,  yenů a eur, plus bezprecedentní roky rekordního minima ( a nyní negativní ) úrokové sazby opět vytvořili masivní spekulace na akciových trzích. Z důvodu stále rostoucí ekonomické nejistoty v kombinaci s geopolitickou nestabilitou se stává zlato jedinou výhodnou investicí!

Dlouhodobé tvrzení anti-zlatých hráčů na akciovém trhu, že nemá smysl investovat peníze do těchto drahých kovů je rozhodně nesmyslné, vzhledem k negativnímu prostředí a záporným úrokovým sazbám dluhopisů.

A je zaručeno, že německé i jiné dluhopisy s negativními výnosy, budou za pět let bezcenné!

úterý 10. února 2015

Miliardář Eric Sprott: Jsou centrální banky před krachem?

Miliardář Eric Sprott : Připadá mi velice ironické, že nejvíce volatilním aktivem posledních dnů, jsou měny! Což se zdá být více než podivné, když globální akciové trhy akorát šlapou vodu. Přesto máme měny, které doslova mlátí všude kolem sebe, jako euro, jen, rubl a kanadský dolar. Žijeme ve velmi bizarním světě financí, protože měnové války i nadále trvají, ke vzteku vlád a centrálních bank.

Vždycky jsem přemýšlel, jak se vypořádat s jednou biliardou derivátů? Ta je vázána na různé nástroje, včetně měn. Už jsme měli tu možnost vidět, co se stalo, když byl švýcarský frank přeceněn a společnosti přes noc zkrachovaly!

Reportér:  Poté, co byl přes noc výrazně přeceněn švýcarský frank se mnoho lidí zabývalo otázkou, zda se podobná věc může stát i na trhu se zlatem.

Sprott: Máme tuto obrovskou volatilitu na měnových trzích a zlato je měnou!!! Zlato přitahuje hodně pozornosti. 84% populace by vydělalo peníze, pokud by do zlata investovalo v minulém roce. A téměř s jistotou si dovoluji říci, že 100% světové populace by vydělalo, kdyby nakoupili zlato v lednu! :-)

V Evropě propuká strach z nestability eura a bankovního systému, a to zejména kvůli tomu, že Řecko může zkrachovat. Tohle je způsob, jak lidi přimět k nákupu fyzického zlata. Zajímavé je, že jsme byli svědky údajného navýšení tonáže ETF GLD. Domnívám se, že jejich tzv. držení zlata vzrostlo o více než 40 tun v tomto měsíci.

Pokud lidé začnou své peníze investovat do fyzického zlata, zvýší se tím tlak na všechny centrální banky. Nyní, v roce 2015, stále častěji slyšíme o repatriaci zlata. Kapitulace centrálních bank tak může přijít v podstatě každý den! Nikdo nám nezaručí jistotu. V tomto případě to ani není možné!


Ve velkém množství nadále pokračuje tok zlata od západu na východ. Další vlna poptávky by mohla plynout z rozhodnutí Indie o zrušení dovozního cla na zlato. To by mohlo centrální banky přinutit ke kapitulaci.

čtvrtek 29. ledna 2015

Situace ve Švýcarsku otřásá světem

James Turk : „ Rád bych učinil několik důležitých a kritických vyjádření o tom, co minulý týden uskutečnila Švýcarská Národní Banka. Na tuto situaci je potřeba se podívat pečlivě, protože má důsledky pro každého, kdo vlastní zlato a stříbro.“

Oznámení Švýcarské Národní Banky byla událost, která otřásla všemi světovými trhy. Stále vidíme následky, jednotliví aktéři oznamují ztráty, které jim vznikly a  bezpochyby existuje mnoho neplánovaných ekonomických důsledků, které se teprve objeví.

Tady jsou hlavní body, jak je vidím já a jak se týkají zlata a stříbra :
    
  • Centrální plánovači nazvali fix franku na euro „ peg“. To je politicky korektní termín, ale nesprávné pojmenování. Tento termín skrývá to, co se vlastně odehrává, což byl pokus Švýcarské Národní Banky o kontrolu ceny. V tomto případě kontrola ceny, za kterou je švýcarský frank měněn za euro.


  • Stanovení cen centrálními plánovači nikdy nefunguje.


  •  Je velice důležité si uvědomit, že trh je vždycky větší, než jakékoliv vlády, nebo skupiny vlád, které jednají ve shodě, s cílem zastavit trh, aby si dělal, co chce. V tomto případě trh jednoduše obsadil Švýcarskou Národní Banku. Švýcarská Národní Banka si nakonec uvědomila, že nelze koupit všechny nežádoucí eura. A to mě přivádí k poslednímu bodu.


  • Trh nemá rád extrémní nadhodnocování a naopak podhodnocování. Nakonec se ceny budou hýbat tak, aby aktiva dosáhla své reálné ceny, bez ohledu na to jak moc se budou centrální plánovači snažit udržet cenu.Důležitý závěr, který bychom si z toho měli vzít, je ten, že všichni víme, že se centrální plánovači snaží přetrumfnout cenu zlata. Vždy je dobré mít na paměti, že nejslabší článek v řetězu se vždycky zlomí jako první. Pokus Švýcarska zadržet příliv nekrytých peněz je nereálný. Dříve nebo později se to muselo stát. Je to podobné tomu, co se v roce 1992 stalo s britskou librou.

Jak se bude světová ekonomická aktivita časem zhoršovat, budou se centrální plánovači stále zoufaleji snažit ovládat peníze a kapitál. Tyto prvky vidí jako možnou cestu k záchraně od platební neschopnosti bankovních systémů. Budou se snažit udržovat model sociálního státu a rozhodně nebudou poukazovat na zadlužené vlády. Nelze však udržet to, co je neudržitelné!


Cena zlata může nezadržitelně stoupat. Stejně jako tomu bylo předminulý týden, kdy švýcarský frank stoupl o 40 %.  V tomto případě je tedy lepší vlastnit fyzický kov, než papír a slib banky. I nadále je doporučováno hromadit cenné kovy, což je v současné ekonomické situaci bezesporu to nejlepší možné řešení! 

středa 21. ledna 2015

Dnes publikujeme zaslanou odpověď na otázku kvality příspěvků na našich webových stránkách! Děkujeme

………články mají úroveň velmi dobrou. Podle našeho mínění je zásadní faktická a věcná stránka informací a analýz, je jasné že nikdo z ekonomických čtenářů nečeká literární dílo. Takže proti stávajícím tvůrcům nelze nic zásadního namítat. Jistě se najde dost subjektivních názorů, ale u tohoto typu publikační aktivity skutečně převažuje kvalita faktů a hloubka analýz. taky se nelze vyhnout tomu, že s odstupem pár týdnu může přijít názor, že byl uveřejněn "nesmysl", ovšem v tak turbulentním oboru a turbulentní době jsou i omyly součástí "procesu".
....berte to třeba ode mne a kolegů jako odbornou recenzi.

s vaší firmou jsem maximálně spokojen, webové stránky jsou perfektní tím, že aktuálně ukazují stavy zboží i při nákupu dávají počet možných kusů. Celá práce firmy je rychlá, profesionální a taktéž přímá komunikace se zákazníkem je super. Rád u vás nakupuji a doporučuji vás i známým.

S pozdravem
Ing. Mgr. Josef Šedivý, PhD.
Univerzita Hradec Králové

úterý 20. ledna 2015

Neuvěřitelný průlom ve stříbře – Tohle změní svět!

Chcete se zahřát? Noste stříbro!

Bavlna potažená mikroskopickými kovovými dráty zachycuje 80% tělesného tepla. A je možné ji použít jako elektrickou přikrývku. Vědci již pracují na další vrstvě, která udrží oblečení, i ty, kdo ho nosí, chladné ve vysokých teplotách.

Prototyp bavlněné tkaniny je potažen stříbrným nanovláknem k zachycení tělesné teploty
Je stejně účinné jako husté rouno, zachytí 80% tepla.
Použitý materiál je stříbro, odráží infračervené záření zpět do těla
Může být použit malý elektrický zdroj, tkanina pak funguje jako elektrická přikrývka
Vyvinuto za účelem úspory energie

Nošením oblečení z této látky můžete v budoucnu snížit své náklady na vytápění.
Materiál účinně zachytává teplo uvnitř oblečení.
Materiál je velice prodyšný a lehký, takže je velice pohodlný na nošení.

stříbrná nanovláknaTyto obrázky ukazují dráty pod mikroskopem, pod různým zvětšením. Protože jsou dráty velice blízko sebe, tvoří tak vodivou síť.
Vědci ze Stanfordské univerzity v Kalifornii vyvinuli prototyp materiálu pomocí stříbra, které odráží veškeré infračervené záření zpět k tělu. Aby byl kovový materiál příjemný na nošení, je bavlna ponořena do roztoku stříbrných nanovláken, která obalí bavlnu.

infračervené záření
 V pravé části obrázku vidíme, jak z nové tkaniny bylo vyříznuto písmeno S, a umístěno do dlaně. Za použití termokamery můžeme sledovat, že toto S je schopné blokovat všechno vyzařované lidské infračervené záření.

Vědci také říkají, že nošením takto ošetřené tkaniny, bychom mohli přestat vytápět domácnosti a jakékoliv jiné prostory. Odpadli by nám starosti s nošením tlustých zimních kabátů a bund.
I když se na první dojem zdá, že látka vyrobená ze stříbra musí být zákonitě drahá, není tomu tak. 
Vědci tvrdí, že kompletní náklad na výrobu jednoho obleku je pouze jeden dolar! Tento oblek by nám mohl ročně ušetřit asi tak 200 dolarů za vytápění, nebo dokáže uložit dostatek energie k napájení tisícovky žárovek po dobu 10 hodin!

Látka bohužel ještě není v prodeji a vyžaduje mnohem více testů, ale vědci už pracují na další vrstvě, která by měla majitele ochladit v horkých letních dnech.
Stříbro se vetkává i do některých ponožek. Zabíjí bakterie a zabraňuje nepříjemnému zápachu.
Uvidíme, za jak dlouho se do našich obchodů dostane toto zázračné oblečení.

Přitom stříbro je velice vzácné a odhaduje se, že globální zdroje by mohly být vyčerpány za pouhých 30 let! 

pondělí 12. ledna 2015

Ztrácejí centrální plánovači kontrolu nad zlatem, stříbrem a ostatními hlavními trhy?

James Turk: „ Klíčovým tématem pro rok 2015 bude i nadále finanční represe. Nicméně důležitá otázka, která zůstává nezodpovězena, zní :  Budou centrální plánovači, v příštích měsících,  ztrácet svoji kontrolu? Ztráta kontroly je zde zřejmá z mnoha důvodů. Především důvěryhodnost plánovačů je zcela jasně na ústupu. „

Lidé si stále více uvědomují, že pět let téměř nulové úrokové sazby a další formy finanční represe udělaly jen málo k oživení americké ekonomiky. Byrokraté ve Washingtonu neustále tvrdí, jak je americká ekonomika silná. A lidé tomu i nadále věří. Tato nepravdivá informace se úspěšně šíří prostřednictvím mainstreamových médií.

Způsob hry FEDu je stejný jako ten, který používá Mario Draghi (šéf ECB). Ten neustále mluví o QE* pro eurozónu. Ale nic se neděje! Jeho důvěryhodnost klesá ještě rychleji, než aktivita evropské ekonomiky.

Jde o to, že takto velký problém není řešen, vyjma Řecka. Kolaps řeckého hospodářství a vměšování ze strany ECB a MMF, aby se řecký dluh zdál provozuschopný, nám dávají jasný příklad toho, že sociální stát již není životaschopný politický systém. Co je pravdou v Řecku, platí i pro většinu Evropy, USA a většinu jiných zemí po celém světě. Aktivita ekonomiky se nevzpamatuje, pokud se zvyšují vládní zásahy a stupňující se daně.

Politici dali příliš mnoho slibů, které nemohou být splněny. Ale spoustou dluhů se snaží udržet jejich hru v chodu. Pro ekonomiku je velice těžké zvládnout toto zadlužení, a to i při téměř nulových úrokových sazbách. Zejména s ohledem na nízká procenta zaměstnanosti, která jsou klíčovým ukazatelem, ukazují a potvrzují  skutečnost, jak je ekonomika slabá. Pravda je taková, že předlužené vlády si udržují solventnost pouze díky možnosti tisku dalších peněz, kterými koupí vládní  dluhy.

Centrální plánovači mají tedy pouze dvě možnosti. Nepřiznají své dluhy, nebo zničí měnu své země! Tyto dvě alternativy musíme brát v potaz, až se budeme rozhodovat, jaké v tomto roce provedeme investice. A znamená to pro nás, že zlato je tou nejlepší volbou!

Následující tabulka ukazuje, že rok 2014 byl pro zlato dobrým rokem :Zlato rostlo vůči všem hlavním světovým měnám, vyjma USD. Centrální plánovači se snažili na konci prosince 2014 dostat zlato na úroveň, aby zavřelo pod hranicí 1200 USD, a to se jim i podařilo, protože během prázdnin na konci roku jsou trhy nelikvidní. Silný nárůst zlata začátkem tohoto roku ukazuje, jak nepřirozený byl zásah plánovačů.

A proto v tomto roce očekáváme silnou dynamiku růstu jak zlata, tak stříbra.

·       * Kvantitativní uvolňování (QE) je nekonvenční měnová politika používaná centrálními bankami na podporu národního hospodářství, když konvenční monetární politika je neúčinná.