pondělí 22. prosince 2014

Důvody upevnění ceny zlata a stříbra po zavření Comexu 8.12.2014

James Turk : „ Každý den je pozitivní, když není překročena nejnižší cena kovu z předchozího dne.“V Londýně se poněkud zmírnil intenzivní tlak v důsledku nižšího požadavku po fyzické dodávce kovu.

Je však potřeba zvážit, zda jsou LBMA reporty užitečné. Je to jen další kousek skládačky. GOFO má svoji přirozenou rychlost. Častěji  odráží to, co centrální banky chtějí, aby odrážely.
Musíme mít tedy na paměti, že GOFO je jen politicky korektní způsob, jak uvést skutečnost, že zlato má úrokovou sazbu, a to i když zlato bylo údajně demonetizováno v roce 1971 (Jinými slovy, demonetizace, tedy nahrazování zlata bankovními penězi a mincemi).

Takže GOFO není až tak důležité. Koneckonců, nemluvíme ani o DOFO a EURFO, kdy dolar a euro mají samozřejmě také stoupající sazby. Klíčovým bodem je úrok zlata (který se vypočítává odečtením GOFO z LIBOR) ve vztahu k úrokové sazbě dolaru nebo eura.

Půjčování zlata není opravdu konkurenční trh. Minimální výše úvěru je 30 000 Oz, což je zhruba jedna tuna a úvěrové nabídky jsou často prováděny v řádech několika tun. Takže vzhledem k velikosti  trhu s půjčováním zlata zcela dominují centrální banky. V podstatě mohou dělat úvěrové sazby zlata takové, jaké chtějí, aby byly. Úrokové sazby zlata jsou ještě více zmanipulovatelné než úrokové sazby dolaru nebo eura, jednoduše proto, že trh se zlatem je tak malý a proto snadněji kontrolovatelný, zvláště ve srovnání s ostatními měnami.

Ale na druhou stranu s LIBOR sazbou, téměř nulovou, je manévrování centrálních bank omezené. Buď zlato zaostává, což znamená, že úrokové sazby zlata jsou vyšší než sazby dolaru, nebo úroková sazby zlata jdou do záporu, což by znamenalo, že centrální banky musí někomu zaplatit, aby si půjčil jejich zlato. Obě tyto varianty jsou příznaky abnormálních podmínek na trhu. A podmínky na většině trhů po celém světě jsou skutečně abnormální, z důvodu měnové politiky centrální banky a jejích neustálých zásahů.

Bez ohledu na zprávy LBMA. Jsou to trochu fiktivní zprávy, stejně jako fiktivní hlášení Comexu. Co je ale důležité, je činnost samotného trhu, nikoliv vykazování zpráv a hlášení. V důsledku toho můžeme vidět rozruch aktivity kovu před zpomalením, které obvykle přichází s blížícím se koncem roku.


Překročením úrovně 1 220 dolarů se také potvrzuje, že desetiletí trhu se zlatem je zpět! 

pátek 19. prosince 2014Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za přízeň a  důvěru, kterou jste nám věnovali. Přejeme Vám krásné a kouzelné vánoční svátky a mnoho spokojenosti, radosti a úspěchů v novém roce 2015.

Váš AuPortal


Zároveň bychom Vás rádi požádali o shrnutí, jak jste byli s našimi službami spokojeni o Vaše nápady a podněty, jak Vám být i v nadcházejícím roce co nejblíže  http://auportal.blogspot.cz/Děkujeme za příspěvek

pátek 5. prosince 2014

Skutečnost o repatriaci německého zlata

reportér: Petere, byl jsi jedním z hlavních aktérů hnutí v Německu za repatriaci německého zlata.

Boehringer : Ano, to je pravda. Jsem hlavním iniciátorem, ale udělal jsem to společně s asociací evropských daňových poplatníků (ETA), s předsedou baronem von Hohenhau. ETA má  v Evropě více než 100 000 členů. V roce 2011 jsme se spojili a založili německou repatriační kampaň. Je to už opravdu dlouho, kdy bylo německé zlato fyzicky na německé půdě. V roce 1990, po pádu Sovětského svazu, si někteří lidé v Německu začali stěžovat na to, že většina německého zlata je držena v zahraničí. A začali se ptát. Proč není naše zlato u nás? Proč musí být v Londýně, Paříži a hlavně v New Yorku u FEDu ?

Ale bylo těžké dostat nějaké informace. Bundesbanka žádné neposkytovala mnoho let. Ale německé hnutí za repatriaci zlata získalo na síle a stále více lidí, včetně členů německého parlamentu se začalo ptát, proč naše zlato nemůže být v německých bankách? Sami začali zpochybňovat Bundesbanku.

V té době se Bundesbanka zachovala dost arogantně a odmítla na toto téma vydat jakékoliv vyjádření.  Ačkoliv o něj naše sdružení poměrně dlouho a složitě usilovalo. Domnívali jsme se, že sdružení evropských daňových poplatníků nemůže být ignorováno, nicméně s odpovědí Bundesbanky jsme spokojeni nebyli. Když jsme začali s veřejnou kampaní, věci se začaly rychle měnit, Bundesbanka byla pod velkým tlakem. Bylo to v roce 2012, kdy jsme začali  shánět více informací o místě, kde by naše zlato mohlo být. Měli jsme obavy, když jsme zjistili, že FED v New Yorku údajně drží  1500 tun našeho zlata. Také jsme se dozvěděli, že 350 tun by mělo být v Paříži a 700 tun v Londýně.

Dozvěděli jsme se, že v roce 2001 a 2002 mělo být údajně repatriováno z Londýna 1000 tun zlata. Nikdo o tom nic nevěděl, dokud jsme o tom my veřejnost neinformovali. Problém je v tom, že je velice složité to dokázat, protože Bundesbanka odmítá uvolnit podrobný seznam zlatých slitků spolu s jejich sériovými čísly.

Problémem Německa je, že neaudituje své zlato. Nikdo nemá přístup k německým zlatým rezervám, aby prokázal, že toto zlato tu skutečně je. Ale se všemi centrálními bankami na světě je to stejné, nebudou uvolňovat podrobné informace o tom, kde se jejich zlato nachází. Vím, že toto téma bylo obšírně řešeno ve Spojených státech. FED doteď mařil jakýkoliv pokus o audit americké zlaté rezervy.

Naše kampaň byla úspěšná a tak se tyto informace dostaly na světlo světa. Bundesbanka také vydala vyjádření, že by se do roku 2020 mělo vrátit 700 tun zlata. Přibližně 37 tun zlata bylo vráceno v roce 2013, očekává se také, že nějaké zlato by mělo být vráceno ještě v tomto roce, ale konkrétní čísla budou vydána až na konci roku.

Neustále se spekuluje o tom, že zlato, které má být uloženo v New Yorku, je již dávno prodáno jako součást systému stlačování cen řízené FEDem. Německo má nesporný nárok na svých 3400 tun zlata, které je uloženo po světě

Reportér : Němci požádali FED o audit a nahlédnutí do trezorů se zlatem.  Byli však odmítnuti a vstup  do trezoru vyhodnocen jako bezpečnostní riziko. To je samozřejmě absurdní. A je to jen další lež určená k zakrytí pravdy.

Boehringer: Mohu s Vámi jen souhlasit, ano je to absurdní. Dokonce i 5 tun zlata, které se vrátilo zpět do Německa, muselo být předtím roztaveno a přepracováno. Proč se německé zlato uložené ve FEDu  muselo roztavit a opatřit novými sériovými čísly?

To nás také velice zajímalo, protože to podporuje spekulaci, že naše zlato již bylo rozprodáno. A já si to myslím také. Jsem  přesvědčen, že FED naše zlato nemá a proto ho nemůže našimi úředníky nechat zkontrolovat. A mnoho lidí na toto téma otevřeně diskutuje.


Tento rozhovor vznikl z důvodu zveřejnění pravdy. Aby se celý svět dozvěděl co se ve skutečnosti v Německu děje. Jsem přesvědčen o tom, že němečtí občané nakonec dosáhnou svého a naše zlato se nakonec vrátí zpět na naší půdu, tam kam patří! Protože právo je jednoznačně na naší straně. 

úterý 25. listopadu 2014

Panika v prodeji zlata a stříbra překvapuje největší prodejce v USA

Bill Haynes : " Jsme svědky neuvěřitelně vysokých počtů transakcí na straně kupujících, ale také jsem byl překvapen množstvím panikařících prodávajících . Toto je mimořádně významná událost.

" Důvodem, proč je to tak důležité, je to, že tato panika v prodeji je klíčem k uvedení na konečné dno na tomto brutálním medvědím trhu s kovy. Nemohu však dostatečně zdůraznit, že lidé, kteří prodávají své kovy, dělají špatnou věc. Jsou to lidé, kteří se v tomto oboru pohybují spoustu let."

„Zároveň jsme také svědky velkého množství nákupů. Zákazníci sice panikaří z ceny zlata a stříbra, nicméně je to skupina zákazníků, kteří nakupují kovy vždy, když je cena těchto komodit v oslabení. Ale na trh právě vstupují také noví zákazníci. Ve skutečnosti zjišťujeme, že noví zákazníci vstupují na trh s kovy každý týden.“

„Na trh také přichází velké peníze. Opakovaně jsme svědky nákupů za 500 000 dolarů a více. Tyto obrovské transakce se ale dějí poměrně pravidelně. Pro kupující je to obrovská příležitost. Nikdy bych nevěřil, že ceny těchto komodit uvidíme na takto nízké úrovni."

Otázka : „Bille, co se vlastně děje se stříbrem konkrétně?“

Haynes :  „Jednoznačně jsme teď svědky poměrně velkého nárůstu kupujících. Někteří lidé si nakoupili stříbro v ceně nad 20 dolarů, jiní dokonce i za cenu 30 dolarů, ale i tak jsou rádi, že tuto komoditu pořídili za tyto ceny. Klienti jsou přesvědčeni, že tato cena je dar!“


„Pokud mají lidé prostředky, za které by si stříbro mohli pořídit, měli by to udělat. Pokud si všichni uvědomí možnost inflace a to, že vlády mají možnost tisknout peníze, bude pro ně stříbro a zlato jedinou rozumnou měnou. Stříbro již nyní překonává zlato!“

středa 19. listopadu 2014

Stříbro je jednou z největších příležitostí ve světových dějinách

John Embry : „Tentokrát jsem se zaměřil na stříbro, což je něco, o čemž jsem pevně přesvědčen, že představuje neuvěřitelnou investiční příležitost.

Bude velice zajímavé sledovat vzniklou situaci na trhu se stříbrem. Když si dáte do souvislostí, že současná cena za stříbro je nižší, než je reálná cena jedné vytěžené unce, ukazuje to dokonale na absurditu celé situace!

Cena, která byla pod takovýmto tlakem, by za normálních okolností naznačovala, že poptávka po stříbře je slabá a trh je zahlcen nabídkou, ale to bohužel není tento případ. Americká mincovna má rapidně zvýšenou poptávku po stříbrných investičních mincích.  A samozřejmě že poptávka ze strany průmyslu představuje nejvyšší podíl dodávek.

Svět se nyní neúprosně blíží k recesi / depresi  a nabídka zatím převyšuje poptávku. Avšak poptávka po kovech bude prudce klesat. Tím se omezí výroba, což bude ve finále pro stříbro znamenat, že se stane vedlejším produktem.

Stříbro nadále zůstává podhodnoceným aktivem. Tuto situaci jsem ještě nezažil. Pro příklad, v posledních 135 obchodních dnech cena za stříbra klesla 130 krát. Což se zdá být absurdní. A některé z těchto poklesů byly unáhlené.

To je čistá manipulace s vysokofrekvenčními programy (HFT trading) a programy s algoritmy. A to udává ráz pro každý obchodní den a umožňuje vyvíjet  tlak na cenu stříbra. To všechno je součástí hry, jak udržet veřejnost od nákupu komodit jako je investiční zlato a stříbro. Ale zlato a stříbro je jedinou reálnou měnou! Takže se centrální bankéři úspěšně snaží zdiskreditovat komodity jako je právě investiční zlato a stříbro.


Bohužel,  západní vlády a centrální banky klamou své občany a nyní se na poslední chvíli snaží udržet věci nad hladinou  a všichni investoři mohou udělat jednu věc, jak sami sebe dobře ochránit, vlastnit fyzické zlato a stříbro! Toto je nejvíce nebezpečná doba ve světových dějinách a to jak ekonomicky, tak finančně.

úterý 4. listopadu 2014

Investiční stříbro-vytvořte si rezervy

Přední těžařské společnosti hlásí za rok 2013 ohromující ztráty na zisku. Díky těmto obrovským ztrátám bychom si mohli myslet, že hlavní těžařské společnosti by tento fakt měly zveřejnit ve svých výročních reportech. Bohužel, opak je pravdou. Podle nejnovějšího světového průzkumu Silver CPM Group, hlavní těžařské společnosti vytěží unci stříbra pod 10 dolarů.

Tato nízká cena budí u investorů dojem, že stříbro je velmi levné na výrobu. Řečeno jednoduše, musíte mít detailní znalosti o trhu se stříbrem a o těžebním průmyslu.

CPM Group oznámila, že průměrné náklady dolu na vytěžení jedné unce klesly v roce 2013 na 9,68 dolarů z 10.01 dolarů z roku 2012. GFMS v jejich reportu uvedla, že průměrné finanční náklady na vytěženou unci za stříbro se zvýšili z 9,16 v roce 2012 dolarů na 9,27 dolarů v roce 2013. Pokud tedy zprůměrujeme čísla z obou těchto institucí, dostaneme se na částku 9,47 dolarů za unci stříbro.
Podle serveru Kitco.com, byla průměrná cena za stříbro v 2013 23,79 dolarů. Přední těžařské společnosti měly zisk na jedné unci 14,32 dolarů. ( 23,79 – 9,47 = 14,32 dolarů ).

Zde jsou finanční výsledky za celý rok 2013, od předních těžařských společností :
Tak kde jsou všechny zisky? Jak mohly přední těžařské společnosti v roce 2013 přijít o téměř 140 milionů dolarů, pokud byla v průměru cena za stříbro za unci 9,47 dolarů?
Při pohledu na výše uvedené tabulky zjistíte, že těžařské společnosti vytěžily 92.7 milionů uncí stříbra a prodali 92 milionů uncí v ceně 23,09 dolarů za unci. Tyto skupiny tedy prodaly své stříbro s čistou ztrátou 0,97 dolarů za unci.
A těžařské společnosti pracovaly opravdu tvrdě, aby mohly produkovat tyto žádané průmyslové komodity.

Drahé kovy se staly velmi důležitým hmotným majetkem, které je velice důležité v dnešní době vlastnit a do budoucna držet. V současné době s cenou těchto kovů manipulují banky a FED. Tato měnová politika dosáhla svého krátkodobého úspěchu. Bohužel nás v budoucnu čeká ještě horší a zásadnější finanční a hospodářský kolaps. Drahé kovy a některé těžební společnosti budou pro nás, investory, v budoucnu velkým přínosem, kdy se svět konečně probere ze 40 let trvající měnové amnézie.

středa 8. října 2014

Investování do zlata, chytrý tah!

Andrew Huszar (bývalý člen FEDu a bývalý výkonný ředitel Morgan Stanley): „ Myslím si, že odkaz Greenspana je fascinující téma pro Fed!

„Pokud se mě chcete zeptat, co je pro mě číslo jedna ve změnách v předsednictví Greenspana, tak je to právě křeslo předsedy, ve kterém seděl moc dlouho. A to 19 let!  Myslím, že jsme viděli docela dramatický posun v průběhu času, jak se mu vlastně dařilo vést Fed.“

„Mnoho z důsledků toho, co se stalo v prvním desetiletí 21. století, stejně jako QE, je v přímém vztahu s rozhodnutími, které učinil. Myslím si, že Greenspan byl v čele Fedu tak dlouho, že zcela ztratil veškerou perspektivu a jeho odkaz do budoucna bude jistě negativní.“

„Fed má stále svou nohu na pedálu, a zajímalo by mě, zda není tento (poslední) kousek (od Greenspana)  do určité míry snaha o snížení výdajů Fedu a zda-li by neměl být Fed trochu citlivější v některých svých rozhodnutích, z nichž jeden může být  odprodej amerického dolaru a Amerických státních dluhopisů.“

„ Mohlo by to být příští rok, mohlo by to být za pět let, ale také klidně za deset let, ale myslím si, že téměř není pochyb o tom, že nemusíte tisknout další 4 biliony dolarů!“

Reportér : „ Andrew, já i ty jsme investovali do zlata a zdá se, tedy spíš Greenspan naznačuje, že nová rezervní měna může být vytvořena z většího množství měn, včetně Amerického dolaru, ale i zlata! Máme tedy očekávat nové, dramatické stanovení ceny zlata?

Huszar : „ Myslím, že časem ano. Po celém světe se tisknou peníze, ale zlata je jen omezené množství. Takže z čistě technického hlediska zlato zůstane v omezené nabídce. Zlato by tedy mělo být součástí investic!“


„Měli bychom mít nějaké alternativy, a dolar se nezdá být alternativní měnou. Každý investor by měl mít dlouhodobější perspektivu a mít soubor různorodých aktivit! Investujme tedy do zlata, je to rozumný tah!“

čtvrtek 2. října 2014

Je cena stříbra, navzdory tlaku, připravena růst ?


V pátek 21.9 spadla cena stříbra ostře dolů, což vypadá jako fáze kapitulace. To je dobrým ukazatelem, že nové hlavní dno může být na místě. 

( viz graf níže )
 

Zlato se drží v 400 týdením pohyblivém průměru, který se zdá být významnou úrovní podpory. Ale velký rozdíl v ceně mezi zlatem a stříbrem učinil zásah zlata a stříbra na velmi důležitou hladinu rezistence a to v úrovni 68. ( Viz graf níže )
 
Chcete-li zjistit, proč je tato úroveň tak důležitá, je potřeba se na ni podívat z dlouhodobé perspektivy. Níže je uvedené 15-ti leté schéma, které ukazuje významné úrovně a také rozsahy obchodování.

 
Vzhledem k tomu, že začátkem roku 2011 se úroveň dna dostala na hodnotu 32, cena za  zlato a stříbro pak začala narůstat. Vše co je uvedeno výše ukazuje na to, že ti, kteří manipulují s cenou, vždycky chtějí aby jste své zásoby prodali, nikoliv kupovali. Takže tato doba nás vybízí k hromadění! Nikoliv k prodeji!

pondělí 22. září 2014

Co dělá Německo, Rusko a Čína s prudkým poklesem ceny zlata

Stephen Leeb:

Wall Street Journal zveřejnil článek o nákladech na energie v různých zemích světa. A země, která má nejvyšší náklady na energii, je ta, která je tradičně považována za nejvíce inovativní,tedy Německo.“

„ Tato zpráva překvapila mnoho lidí. Německé náklady za energie jsou extrémně vysoké. A proč to tak je? Děje se to z toho důvodu, že se Německo velice intenzivně věnuje obnovitelným zdrojům energie. Pro dlouhodobé plánování však není nic lepšího!“

„Vsadím se, že během několika let bude Německo za energie platit výrazně menší částku. Prosazováním obnovitelných zdrojů energie bude výrazně snižovat Německé náklady za energie.“

„Další stát, který se snaží využít obnovitelných zdrojů energie je Čína. Rusko se v „zelené“ energii příliš neangažuje a to z důvodu velice levného uhlovodíku. Čína a Rusko podepsali smlouvu, kde se projednává investice do ruského energetického podniku. Ve skutečnosti Čína investuje do Rozneftu, ruské největší energetické společnosti, vlastně do jedné z největších energetických společností na celém světě!“

„Německo, Rusko a Čína jednoduše hodně obchodují s komoditami a energiemi a  tyto oblasti obchodování budou pod tlakem! Světová moc začne proudit od západu na východ! Jednoduchá otázka zní, kolik má Čína zlata a kolik ho bude potřebovat, než začne fungovat konsorcium východních států, které bude s největší pravděpodobností zahrnovat i Německo. A vytvoří měnu, která se bude opírat o zlato!“

„Domnívám se, že by zlato klidně mohlo v následujících deseti letech vyšplhat na hranici 15 000 $.“

„Snažím se dívat do budoucnosti a nejlepší dlouhodobou investicí je nákup akcií těžařských společností. Snažím se zabezpečit svou rodinu a myslím si, že toto bude pravděpodobně jedním ze způsobů, jak na hlavních trzích vydělat peníze! Naše zlatá příležitost..“


úterý 2. září 2014

Znepokojující pravda o zmizení amerického a německého zlatého pokladu

Grant Williams :

„Měl jsem dojem, že Němci mají potřebu sdělit světu něco o repatriaci jejich zlatého pokladu. A spoustu dalších zemí se, sice v menší míře, k Německu připojilo. Myslím, že BundesBank věděla, že musí Němcům poskytnout nějaké vysvětlení a tak se rozhodla promluvit.“

„Prohlásili, že chtějí od Spojených Států získat část svého zlatého pokladu nazpět. Nicméně všechny velice překvapila skutečnost, že zlato, které má být ve Spojených Státech uloženo v trezorech, tam jednoduše není!“

„Centrální banky o celé situaci úspěšně mlčí. To ale nemění nic na faktu, že stále více lidí se diví, že Německo dostalo ze svého pokladu prozatím jen 5 tun zlata.“

„Jedinou obranou pro německé centrální plánovače bylo nevydat žádné tiskové prohlášení. Jak jsem již řekl, tohle je jen dočasné řešení. Ale ticho lidem jako vysvětlení nestačí! Jako občané své země mají Němci nárok od své centrální banky slyšet pravdu!“

„Jsem pevně přesvědčen o tom, že německé zlaté cihly, které měly být uloženy v trezorech ve Spojených Státech, již více než 50 let, tam prostě a jednoduše vůbec nejsou! A pokud se o tomto faktu bude nadále úspěšně mlčet, žádná panika nenastane.“

„Ale nakonec subjekty, které nejsou v „ klubu“, zákoně budou chtít bojovat o navrácení svého zlata! V tomto okamžiku se toto „ztracené zlato „ bude muset logicky někde najít! A bude opravdu zajímavé, jak celá tato situace dopadne!“

„ William Kaye stále šíří světem směšné tvrzení, že celých 8 100 tun tohoto zlatého kovu je opravdu uloženo v trezorech ve Spojených Státech!“

„Existuje jednoduché řešení, jak lidem dokázat, že zlato je stále na svém místě v trezorech. Poslat tam skupinu novinářů, kteří by světu dokázali, že trezory jsou opravdu plné zlatých prutů a cihel. Samozřejmě žádné riziko krádeže nehrozí, když s novináři do trezorů půjdou po zuby ozbrojení policisté.“

„Fakt, že v trezorech uložené zlato nesmí nikdo vidět a od doby Eisenhowera úřadování ani nebylo auditováno, jen dokazuje, že ve světě zlata se šíří jedna velká, sprostá lež o fyzických zásobách zlata v USA.“„Takže neexistuje žádný rozumný důvod, proč Američané nechtějí Němcům jejich vlastní zlato ukázat! Celé je to absurdní. Toto zlato je Německa, nikoliv Ameriky, takže nevidím jediný důvod ho schovávat! Ano…zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy!“

úterý 12. srpna 2014

Investiční zlato, investiční stříbro, součást rezervní měnyStephen Leeb, jeden z předních finančních odborníků a ekonomů USA znovu upozornil na znepokojující geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.
Nezapomněl se zmínit o ruském vojenském obsazení Ukrajinských hranic, které v nás stále vyvolává pocit nejistoty. Eurozóna slábne a slábnou i její ekonomická data.

Stephen Leeb  zároveň uvedl, že řešení najdeme na trhu s investičním zlatem a investičním stříbrem. Pro současného investora je proto důležité  zaměřit  se právě na investiční zlato a investiční stříbro. Také vyslovil obavy, že pokud evropský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyeskaluje, bude zájem o tyto drahé investiční kovy více než enormní a jejich dostupnost  bude omezená! A jediní, kdo budou chráněni před případnými ekonomickými turbulencemi, budou právě ti  investoři,  kteří neváhali vyměnit své peníze za investiční zlato a investiční stříbro. Proto je podle Leeba  téměř  nutností si vytvořit zásobu právě v této komoditě. Investiční zlato a investiční stříbro se stávají nedílnou součástí portfolia téměř každého investora.


Oba tyto kovy ( investiční zlato a investiční stříbro) se prý stanou součástí nové rezervní měny!

čtvrtek 7. srpna 2014

John Embry : Důvody, proč zlato může atakovat hranici 2000 dolarů
„Poslední tři roky je zlato i stříbro pod neustálým tlakem. Na druhou stranu, je jisté dno a ve velmi krátké době se právě proto očekává raketový vzestup jejich ceny.“

„Mám za to, že to, co nastalo minulý týden v pátek, bylo dostatečně poučné. Banky s cennými kovy se totiž pokusili potlačit cenu zlata i stříbra směrem dolů.

„Nicméně minulý pátek nebyl použit normální skript, protože oba kovy se otočily a jejich cena vyrazila směrem vzhůru. Takže jsem byl pátečním vývojem cen drahých kovů velice překvapen. Druhá polovina roku tak bude pro drahé kovy příznivá. Jak jsem již řekl, letos se zlato může vyšplhat až na hranici 2000 dolarů. Zní to neuvěřitelně, když se teď zlato pohybuje na hranici 1300 dolarů, ale až začne jeho cena narůstat, půjde strmě nahoru. A pokud ztratí banky kontrolu nad trhem, může být denní nárůst ceny zlata i 100 dolarů.“

„Sice v tuto chvíli to zní nereálně, ale stále věřím tomu, že nárůst ceny zlata na hranici 2000 dolarů  může nastat velice rychle. Je tady velmi vysoká pravděpodobnost, že se to děje právě kvůli fyzickému nedostatku zlata a masivní krátké pozici.“

„Jedna z největších výhod zlata je, že může zapříčinit celkové zničení amerického dolaru.“


„Mluvil jsem o bankrotu Spojených států, nicméně nejen Amerika je v úpadku, takže to samo o sobě dolar zničit nedokáže. Rozhodujícím faktorem pro zničení dolaru by bylo odstranění transakcí v dolarech s jinými zeměmi. Amerika má tuto výsadu posledních 70 let, kdy se všechny mezinárodní transakce provádí právě v této měně. Takže všechny ostatní státy prostě musely obchodovat v dolarech. Jenže to se právě v několika následujících letech dramaticky změní. Skutečností je, že Čína, Rusko a ostatní země otevřeně mluví o obchodování bez použití dolaru. Je to vskutku ohromující rozvoj! A když toto nastane ve skutečnosti, poptávka po amerických dolarech bude klesat, protože už je jiné země nebudou potřebovat! Jestli se tak opravdu stane, bude to mít pro Spojené státy zničující následky v tom smyslu, že životní úroveň bude rychle klesat. Myslím si, že teď jsme na vrcholu, ale že věci dostanou velice rychlý spád.“


Co myslíte, dočkáme se někdy zničení měny jako je Americký dolar?
Přispějte nám svým komentářem!


úterý 5. srpna 2014

Paul Craig Roberts - napětí na trhu se zlatem


Bývalý úředník ministerstva financí USA Dr. Paul Craig Roberts se vyjádřil následovně  :

„Válka o zlato pokračuje.  Cena zlata se fixuje na tzv. „futures marketu“, který se používá pro „gambling“ a který také slouží k potlačování ceny zlata. To není trh, kde si lidé skutečně přebírají fyzické dodávky zlata!“

„Takže to, co se děje je, že banky dodávající fyzický kov  a které jsou agenty FEDu, organizují  téměř každý den útoky na trh se zlatem, prodáváním krátkých pozic „ naked shorts“ na Comexu, zlato je výrazně podhodnoceno a Asiaté tento trh zcela pohlcují.“

„Otázka, která před námi stojí, zní, kolik zlata zůstalo na západě a kolik zlata zbývá ještě doručit do Asie?“

„A co se stane, když FIAT měny zbankrotují a zlato bude na západě jednoduše nedostupné? Když se někdo bude snažit zachovat kupní sílu své měny, nebo alespoň to, co z ní zbylo? Jednoduše nebude moct, protože žádné zlato nebude dostupné!“


„Toto je pravděpodobný výsledek celé současné situace. Pokud nás tato krize skutečně zasáhne, může se cena zlata vyšplhat extrémně vysoko. A následně již neseženete žádné zlato, za žádnou cenu, protože to  se přemístilo do asijských rukou.“

čtvrtek 31. července 2014

Cena zlata bude narůstat


V dnešní době se potýkáme s geopolitickými i ekonomickými krizemi. Ale ruku v ruce s těmito krizemi jdou i změny na trzích. Vidíme investory na dvou největších trzích na světě, dluhopisů a akcií, jak jsou zcela lhostejní k tomu, co se kolem nich děje.

Co se týče zlata, Asie bude ve svých nenasytných poptávkách nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že Švýcarské rafinerie produkují asi 70 procent zlatých cihel na světě, jsou pro nás velmi důležité statistiky ze Švýcarska.

Nemůžeme být daleko od doby, kdy si svět uvědomí, že neexistuje žádné oficiální zlato uložené v západní měně. A není to jen západní měna, která začíná být vyčerpána, těžba zlata čelí stejnému problému. Jak můžete vidět na grafu níže, v posledních letech došlo k dramatickému poklesu nových objevů těžby zlata.
   
                 

               Zlato nalezené a vyrobené, ceny zlata, od roku 1999 do roku 2013


                    

Graf nám také znázorňuje, že dobrým rokem pro nalezení nových zásob zlata se stal rok 1995, kdy bylo objeveno přes 180 milionů uncí. A zde také můžeme vidět, jaký byl naopak propad v roce 2000, kdy bylo objeveno pouze něco málo přes 20 milionů uncí zlata. Tmavá horizontální čára nám ukazuje světovou těžbu v milionech uncí. Zelená horizontální čára pak značí rostoucí cenu zlata v dolarech za unci.Na dalším grafu můžete vidět, jak rychle klesají počty objeveného zlata, jak se rapidně zvyšuje doba od nalezení zlata až po jeho výrobu. Sloupce v grafu nám označují, jak dlouho v jednotlivých letech trvá zpracování zlata, tedy od nalezení po zpracování. A jak můžete vidět, v roce 2019 to opravdu bude trvat 30 let!
   
                            Doba od objevení k výrobě, od roku 1985 do 2019


                  


Takže zlatý průmysl trochu strádá, počet objeveného zlata klesá, celkové jeho zpracování zabere delší dobu a vyšší náklady. Tyto faktory nabídky a cena, budou mít zásadní vliv na cenu zlata v příštích letech. A faktem je, že západní centrální banky nemají ve svých trezorech žádné zlato. Takže nejen investiční zlato bude vynikající investice v příštích letech, ale bude také chránit investory před úplným zničením jejich bohatství! 

pondělí 28. července 2014

Švýcarsko do Asie vyvezlo extrémně velké množství zlata

Podle posledních údajů švýcarské celní správy bylo v první polovině letošního roku do Číny vyvezeno více než 600 tun zlata.

Švýcarská celní správa je od počátku letošního roku povinna poskytovat podrobné informace o mezinárodním obchodu se zlatem a stříbrem. Měsíčně publikují aktualizace o množství drahých kovů, které byli ze země vyvezeny a z jiných zemí naopak do Švýcarska dovezeny.

V měsíci červnu bylo ze Švýcarska do Asijských zemí vyexportováno 55,78 tun zlata. Čímž se celkový vývoz zlata do Asie vyšplhal na číslo 603.38 tun zlata a to za první polovinu tohoto roku. Malé množství zlata vyvezeného ze Švýcarska našlo svůj cíl na Středním východě. Za prvních šest měsíců tohoto roku byl však export na Střední východ minimální a to 6.9 tun zlata.

Oblasti, které zásobovali Švýcarsko prvních šest měsíců tohoto roku zlatem byli :  Evropa (395.21 tun), Jižní Amerika (227.44 tun), Severní Amerika (111.33 tun) a Afrika (87.9 tun). Střední Asie a střední Amerika vyexportovali do Švýcarska 39.6 a 13.65 tun zlata.

Graf, uvedený níže, nám ukazuje příliv fyzického zlata do Asie. Tmavá část pruhu označuje čistý tok zlata ze Švýcarska a do Švýcarska, v prvních pěti měsících. Světlé části pruhu představují objem zlata, se kterým se obchodovalo v červnu. Jak můžete vidět, tento trend pokračuje i v tomto měsíci.


                                                           
                                                  ŠVÝCARSKÝ TRH SE ZLATEM
                                  sestaveno                   22. července 2014                zdroj


POHYBY ZLATA DO ASIE

Otázkou je, které země, kromě Asie, importovali takové množství zlata ze Švýcarska. Následující graf nám poskytne odpověď. Většina exportu šla do Hong Kongu ( 239.37 tun) , Indie ( 152 tun) , Číny  (88.93 tun)  a Singapuru ( 58.31 tun). Většina zlatého kovu, poslaného do Hong Kongu, je ale předána do Číny.

                                 Export zlata ze Švýcarska do Asijských zemí       
Tyto dva grafy jasně zachytili tok zlata do rostoucí ekonomiky v Asii, zejména pak do Číny, Indie a Singapuru.                        

pátek 18. července 2014

Stříbrné mince, či stříbrné slitky?

Na co se nás nejčastěji ptáte?
Stříbrné mince, či stříbrné slitky?

Existuje mnoho názorů na otázku, zda vybrat stříbrné investiční mince, nebo stříbrné investiční slitky.
Nicméně nelze přesně určit, která forma investičního stříbra je lepší, či naopak horší.

Prvním krokem k nákupu investičního stříbra je potřeba si ujasnit, jakou částku jsme ochotni investovat.

Pokud se rozhodneme investovat řádově tisíce až statisíce korun, je naše volba celkem jasná. V tomto případě vybereme investiční mince. Stříbrné investiční mince se nevydávají s certifikátem, certifikátem jako takovým je ražba mince. Je na nich vyražena nominální hodnota, byť symbolická a nižší, než pořizovací cena mince samotné. Stříbrné investiční mince jsou snadno skladovatelné a zpětná likvidita naprosto bezproblémová.
Stříbrné investiční slitky jsou vhodné ve chvíli, kdy jsme ochotni investovat větší finanční částku, v řádech milionů korun.
Na slitku vždy najdeme vyražené informace o ryzosti stříbra, váhu a logo rafinéra. Stříbrné investiční slitky jsou většinou zatavené v průhledné fólii. V případě slitků je nejdůležitější kupovat produkty od renomovaných značek, které jsou součástí systému „LBMA Good Delivery“, garantující kvalitu a tím zajišťující likviditu daného produktu.


Každopádně stříbro se stává jednoznačně zajímavější investicí než zlato. 


úterý 15. července 2014

Jak se chránit před krizí

Jaroslav Brychta, hlavní analytik společnosti X-Trade Brokers, poskytl týdeníku Reflex rozhovor na téma, jak se chránit před krizí. Upozornil na fakt, že z nejhoršího se dostaneme tehdy, když se ekonomika zbaví abnormálního zadlužení. Na otázku, jak se máme bránit, odpověděl následovně...Jak se máme bránit?

" Žádnou snadnou radu v rukávu nemám. Snad jen nedělat věci, jimž stoprocentně nerozumím, příliš neriskovat a v případě investování mít nějaké portfolio poslední záchrany. To sestavit je poměrně jednoduché.Pokud přijde v budoucnu opravdu nějaký velký průšvih , bude téměř jistě doprovázen výraznou deflací, tedy krachy států a bank, nebo výraznou inflací, kdy těmto krachům bude bráněno na úkor kupní síly národních měn.
Proti deflaci se dá chránit prachsprostým držením hotovosti, ale podotýkám, že ne hotovosti uložené v bance, nýbrž ve slamníku.Tahle předpotopní rada opravdu stačí. A proti inflaci Vám pomohou například drahé kovy. Pokud část jmění rozdělíte mezi hotovost a drahé kovy a zbytek investujete do tradičních investičních nástrojů, máte poměrně solidní jistotu, že pokud bude vše fungovat jako doposud, svůj majetek více či méně zhodnotíte, zatímco pokud se situace opravdu dramaticky zhorší, přijdete o menší část majetku než většina ostatních lidí a de facto tak relativně zbohatnete!"


Zdroj : Týdeník Reflex, 28/2014

Uložte peníze raději do slamníku!čtvrtek 10. července 2014

Zvyšující se nedostatek fyzického zlata a stříbra
John Embry, který se již  50 let pohybuje ve světě finančních trhů, varoval King World News o zvyšujícím se nedostatku investičního zlata a investičního stříbra. Poukázal tak na možný katastrofální konec a zároveň i hovořil o masivní „ krátké pozici“ na trhu stříbra.

V následujícím článku se dočtete, co John Embry v tomto rozhovoru řekl.

Jedním z neřešitelných problémů je v tuto chvíli nadměrně vysoký státní dluh. Podívejme se pro příklad na Spojené Státy. Státní dluh je 17,5 bilionu dolarů a dalšími biliony dolarů jsou financovány  války,  Fannie a Fredie*  a  spousty dalších pochybných podniků.

Nicméně skutečným vrcholem státního dluhu jsou nekryté závazky a to nejméně ve výši 5 bilionů dolarů.Tato suma je absurdní. Když ji pro příklad srovnáme s hrubým domácím produktem Spojených Států, který se pohybuje okolo 17 bilionů dolarů. S obavami se pozastavuji nad lidmi, kteří i přes tento fakt stále věří v dobře fungující ekonomický systém, protože za celou svou historii nebyl svět v takto nebezpečné finanční situaci. Přesto nás média neustále  informují o tom, jak skvěle vše funguje, ale bohužel tomu tak není!

Přes víkend jsem si četl o vypuknutí první světové války, před spácháním atentátu, který odstartoval válku. Všude byla poměrně velká míra spokojenosti, zboží bylo kvalitní a lidé si poměrně dobře žili. Jenže pak se situace přes noc změnila a ani ne za měsíc nastala válka!
Mám nepříjemný pocit, že se pohybujeme ve stejném prostředí. Všichni jsou tak spokojení, ale stále zde existuje alarmující geopolitické a finanční riziko.Takže spokojenost je pro mě vlastně velice nepříjemná situace, protože postrádám pocit vlastního sebeuspokojení.

Ale na druhou stranu si myslím, že v reálném světě je situace velmi zoufalá  a  snižování zásob fyzického zlata a stříbra je přímo alarmující!

Myslím si, že nejpozději do roka nastane událost, která nám naši spokojenost naruší. Může to být kolaps akciového trhu, negativní vývoj na ekonomické frontě, nebo geopolitické události.Toho, co se může pokazit, je opravdu mnoho.A když se něco může pokazit také se to  pokazí. A právě v tuto chvíli se investiční zlato a investiční stříbro, které jsou v tuto chvíli podceňované dostane do popředí!

*Fannie je anglický hovorový výraz pro Federal National Mortgage Association ( FNMA ) , Fredie je výraz pro Federal Home Loan Mortgage Corporation ( FHLMC )

Zdroj : King World News - Blog


http://www.auportal.cz/

středa 9. července 2014

Co je to firemní blog?V podstatě se jedná o formu internetové prezentace naší společnosti, do které budeme pravidelně přispívat nejrůznějšími články a komentáři, prezentovat naše názory, zkušenosti a postřehy ze světa investičních kovů.
Firemním blogem bychom Vám rádi přiblížili to, co je pro nás opravdu důležité a na čem nám nejvíce záleží.

Naším cílem je Vám, naším návštěvníkům a klientům, ukázat, jak vlastně naše firma funguje a podávat ty nejnovější zprávy. Naleznete u nás nejrůznější rady a tipy a v neposlední řadě akce, které pro Vás budeme chystat na našich prodejnách a eshopu. Proto je blog jedinečným komunikačním nástrojem a zdrojem informací.

Staňte se i Vy nedílnou součástí našeho blogu! Nebojte se nám napsat Váš názor, myšlenku, radu co zlepšit, nebo naopak s čím jste u nás spokojeni. Společně se můžeme podílet na tom, co je pro Vás a zároveň pro nás, to nejlepší.

Budeme se těšit na Vaše příspěvky.


AuPortal Hledejte nadstandard na našich prodejnách www.auportal.cz