pondělí 28. července 2014

Švýcarsko do Asie vyvezlo extrémně velké množství zlata

Podle posledních údajů švýcarské celní správy bylo v první polovině letošního roku do Číny vyvezeno více než 600 tun zlata.

Švýcarská celní správa je od počátku letošního roku povinna poskytovat podrobné informace o mezinárodním obchodu se zlatem a stříbrem. Měsíčně publikují aktualizace o množství drahých kovů, které byli ze země vyvezeny a z jiných zemí naopak do Švýcarska dovezeny.

V měsíci červnu bylo ze Švýcarska do Asijských zemí vyexportováno 55,78 tun zlata. Čímž se celkový vývoz zlata do Asie vyšplhal na číslo 603.38 tun zlata a to za první polovinu tohoto roku. Malé množství zlata vyvezeného ze Švýcarska našlo svůj cíl na Středním východě. Za prvních šest měsíců tohoto roku byl však export na Střední východ minimální a to 6.9 tun zlata.

Oblasti, které zásobovali Švýcarsko prvních šest měsíců tohoto roku zlatem byli :  Evropa (395.21 tun), Jižní Amerika (227.44 tun), Severní Amerika (111.33 tun) a Afrika (87.9 tun). Střední Asie a střední Amerika vyexportovali do Švýcarska 39.6 a 13.65 tun zlata.

Graf, uvedený níže, nám ukazuje příliv fyzického zlata do Asie. Tmavá část pruhu označuje čistý tok zlata ze Švýcarska a do Švýcarska, v prvních pěti měsících. Světlé části pruhu představují objem zlata, se kterým se obchodovalo v červnu. Jak můžete vidět, tento trend pokračuje i v tomto měsíci.


                                                           
                                                  ŠVÝCARSKÝ TRH SE ZLATEM
                                  sestaveno                   22. července 2014                zdroj


POHYBY ZLATA DO ASIE

Otázkou je, které země, kromě Asie, importovali takové množství zlata ze Švýcarska. Následující graf nám poskytne odpověď. Většina exportu šla do Hong Kongu ( 239.37 tun) , Indie ( 152 tun) , Číny  (88.93 tun)  a Singapuru ( 58.31 tun). Většina zlatého kovu, poslaného do Hong Kongu, je ale předána do Číny.

                                 Export zlata ze Švýcarska do Asijských zemí       
Tyto dva grafy jasně zachytili tok zlata do rostoucí ekonomiky v Asii, zejména pak do Číny, Indie a Singapuru.                        

Žádné komentáře:

Okomentovat